Nasze usługi

Zarządzanie Nieruchomościami

eKamienica biuro 2

         Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.

         Z administrowaniem mamy do czynienia, gdy istniejący Zarząd Wspólnoty złożony z osób fizycznych, najczęściej wybranych spośród właścicieli lokali danej nieruchomości, zleci administrowanie nieruchomością naszej firmie.

               Zarządzanie, to oprócz obsługi administracyjnej jednocześnie pełnienie obowiązków zarządcy na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (Wspólnota nie posiada swojego Zarządu, to nasza firma pełni jego obowiązki).

           W ramach prowadzonej działalności zapewniamy pełną paletę usług związanych zarówno z zarządem jak i administracją nieruchomości, począwszy od organizacji Wspólnot Mieszkaniowych poprzez ich obsługę administracyjną, finansową, księgową, techniczną, ogrodniczą i związaną z utrzymaniem czystości w budynku oraz na terenach zielonych i rekreacyjnych przyległych do nieruchomości.

          Naszym zadaniem jest utrzymanie założonego standardu obiektu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu Właścicieli. Prowadzimy rozsądną gospodarkę powierzonymi nam funduszami, dążąc tym samym do minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i pełnej satysfakcji właścicieli nieruchomości.

Korzystamy z najnowszych rozwiązań technicznych, rozwijamy możliwości łatwego i szybkiego komunikowania się z Właścicielami lokali poprzez zakładkę:

Biuro Rachunkowe

eKamienica biuro 3

         Proponujemy Państwu usługi związane z rachunkowością.

    Poprowadzimy Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, rozliczenia pracowników, księgi handlowe, sporządzimy rozliczenia roczne.


Nasza działalność nie ogranicza się do prowadzenia księgowości ale również oferujemy rozmowę, analizę sytuacji oraz znalezienie rozwiązania każdego problemu. Decydując się na współpracę z naszym biurem Klient nie musi skupiać swojej uwagi na śledzeniu przepisów i pilnowaniu terminów rozliczeń z urzędami ale może skoncentrować się na rozwoju własnej działalności.