Zarządzanie nieruchomościami

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.

Z administrowaniem mamy do czynienia, gdy istniejący Zarząd Wspólnoty złożony z osób fizycznych, najczęściej wybranych spośród właścicieli lokali danej nieruchomości, zleci administrowanie nieruchomością naszej firmie.

Zarządzanie, to oprócz obsługi administracyjnej jednocześnie pełnienie obowiązków zarządcy na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (gdy Wspólnota nie posiada swojego Zarządu, to nasza firma pełni jego obowiązki).

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy pełną paletę usług związanych zarówno z zarządem jak i administracją nieruchomości, począwszy od organizacji Wspólnot Mieszkaniowych poprzez ich obsługę administracyjną, finansową, księgową, techniczną, ogrodniczą i związaną z utrzymaniem czystości w budynku oraz na terenach zielonych i rekreacyjnych przyległych do nieruchomości.

Naszym zadaniem jest utrzymanie założonego standardu obiektu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu Właścicieli. Prowadzimy rozsądną gospodarkę powierzonymi nam funduszami, dążąc tym samym do minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i pełnej satysfakcji właścicieli nieruchomości.

Usługi dodatkowe

Audyty energetyczne,

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych (wodomierze, ciepłomierze)

Usługi projektowania, wykonawstwa i nadzoru budowlanego

Obsługa prawna (w tym indywidualnie – właścicieli)

Pomoc w pozyskiwaniu środków na inwestycje/remonty

skontaktuj siĘ z nami

pomagamy